GAÜ-SEM, Buba&Co İşbirliği ile İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜ-SEM) kurulduğu yıldan bugüne kadar,

bireylerin ve kurumların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları eğitim programlarını kısa ve uzun vadeli olarak üreterek hem bireylerin hem de toplum ekonomisinin gelişimine katkı sağlayarak, bilgi çağı toplumlarının değişimine ve gelişime ayak uydurmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi ve GAÜ-SEM, Buba & Co işbirliği ile ile Avrupa Birliği ve Dünyada artık bir zorunluluk olan Uluslararası Finansal Raporlama standartları (IFRS) sistemi konusunda sertifika ve diploma programı ile üst düzey finansçıları eğitim için bünyesine davet ediyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, IFRS ile şirketlere kendi çalışma alanlarında  muhasebe raporları ile birlikte aynı kural ve standart içinde uygulamayı amaçladığı belirtildi. IFRS’nin ayrıca yatırımcı ve şirket sahiplerine güven yaratarak sağlıklı büyüme olanağı sağladığı bildirildi.

Avrupa Birliğinin direktifi ile Avrupa’da binlerce şirketin finansal raporlamalarım artık IFRS standartlarına göre yaptığı vurgulanan açıklamada. Türkiye Cumhuriyeti’nin de Avrupa Birliği uyum çalışmaları doğrultusunda yapılan yasal düzenleme sonrası 1 Ocak 2013 ten itibaren uygulamaya başladığı ifade edildi. Ayrıca, uluslararası düzeyde etkin bir muhasebe raporlama tekniği olan IFRS, başta serbest veya resmi muhasip/deneticiler ile banka yetkililerine, şirket muhasiplerine yönelik, Ekim 2014’ten itibaren Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAU-SEM’) tarafından sertifika ve/veya diploma programı olarak sunulmaya başlayacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 nolu telefon üzerinden 1619’a ulaşılabileceği bildirildi.