Şirketler Yasası

1974 Yılında çıkarılan ve günümüze kadar yapılan değişiklikleri de içeren şirketler kanunu.
Tıklayın...

Vergi Mevzuatı

Gelir vergisi, katma değer vergisi ve kurumlar vergileri ile ilgili yasal düzenlemeler.
Tıklayın...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı

Tıklayın...

Katma Değer Vergisi Yasası

Tıklayın...

Para Kambiyo Yasası

KKTC'de uygulanan para kambiyo yasası
Tıklayın...

Bankalar Yasası

KKTC'de uygulanan para kambiyo yasası
Tıklayın...

Offshore Şirketler Yasası

Offshore (Uluslararası işletme) Şirketleri ile ilgili yasa.
Tıklayın...

Teşvik Yasaları

2000 yılında çıkarılan ve devlet teşviklerini belirten yasa.
Tıklayın...

Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası

1999 yılında çıkarılan ve günümüze kadar yapılan değişikleriyle suç gelirlerinin (kara para) aklanması yasası
Tıklayın...

Finansal Kiralama Yasası

Finansal kiralama kurallarını ve esaslarını düzenleyen yasa.
Tıklayın...

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yasası

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi ve vergi kaybını önleme anlaşması.
Tıklayın...

Mali Düzenleme Ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin Yasa Gücünde Kararname

Kamu alacaklarının tahsilâtını günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemleri kullanılarak hızlandırmak, tecil ilkelerini yeniden düzenlemek, gecikme zammı oranlarını günümüz şartlarına uyarlamak ve kamu alacaklarında devletin öncelik hakkını düzenlemek amacı ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasada değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Tıklayın...

Vergi Usul (Değişiklik) Yasa Tasarisi

Değişen ekonomik ve sosyal koşullara bağlı olarak vergi sistemlerinin belli aralıklarla gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu tasarı ile de vergi sistemimizin daha sağlıklı çalışması açısından bazı değişiklikler yapılmaktadır.
Tıklayın...

Bilançoların Güncellenmesi Ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı

Tıklayın...

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Tıklayın...