“Kamu güveni; yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.”

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içeri Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.

Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre yapan Buba & Co, uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile özel amaçlı denetim hizmetleri de sunmaktadır.

Buba & Co, hazırladığı raporların ulusal ve uluslararası bilgi kullanıcıları tarafından güven duyularak, kabul görmesinin bilinci ve sorumluluğu ile faaliyet gösterir.

Buba & Co, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki tecrübelerini Türkiye'deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerine değer sağlama hedefinin yanı sıra kamu güveninin yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak kazanılacağının bilinciyle hizmet sunar.